O NAS

Twórz historię wspólnie z nami!

Firma URBEX Sp. z o.o. istnieje od 1998 roku, jednakże swym rodowodem sięga do 1 lipca 1977, kiedy to powstał zakład rzemieślniczy. Na przestrzeni lat, w ramach prowadzonych zmian organizacyjnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych, mała rodzinna firma przekształca się w PBPiH URBEX, a następnie, po fuzji z Zakładem Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. w 2004 roku, w przedsiębiorstwo ZUW URBEX Sp. z o.o. zatrudniające blisko 550 osób.

W 2008 roku, po zmianach restrukturyzacyjnych URBEX Sp. z o.o. staje się Grupą Spółek zrzeszającą swym kapitałem kilka podmiotów gospodarczych. Swoją działalność opiera głównie na świadczeniu usług z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego, inżynieryjnego i przemysłowego, a także w branżach: handlowej, projektowej, usługowo-serwisowej oraz deweloperskiej. Łącznie w Grupie Spółek URBEX Sp. z o.o. pracuje około 1600 osób.

Sukcesywna współpraca z kontrahentami rodzimego sektora gospodarczego procentuje w zdobywanie wiedzy i doświadczenia, co pozwala na realizację powierzanych nam zadań, jak i szybką reakcję na zmieniające się potrzeby rynku. Dzięki zaufaniu naszych partnerów biznesowych i klientów, budujemy długofalowe korzystne relacje zawodowe i osobiste. Cenimy potencjał oraz zaangażowanie naszych pracowników, dlatego wierzymy w pozycję godnego partnera do współpracy.

GRUPA SPÓŁEK

Jesteśmy tam gdzie nas potrzebujesz!

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Uznanie motywuje nas do dalszej pracy!

KONTAKT

Pozostań z nami w kontakcie!

URBEX Sp. z o.o.
ul. Odrodzenia 35
59-300 Lubin

tel. 76 72 82 100
fax 76 72 82 103
e-mail: urbexurbex.pl

Zarząd Spółki:
Marian Urbaniak – Prezes Zarządu
Bożena Kaźmierska – Wiceprezes Zarządu

Urbex Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060724.

Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 2.500.000 zł.

NIP 692-20-77-681
REGON 390609598
Przesyłając dane osobowe oświadczam, iż podaję je dobrowolnie i są one zgodne z prawdą oraz że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej Polityki Bezpieczeństwa, w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.
56931